Platforma iRekrutacja Studia Podyplomowe
Aktualności :

Nowy kierunek studiów podyplomowych

 Zarządzanie Kryzysowe 

            Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). 

Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. 

Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.

Kontakt: dziekanat@pwsz.eu


Komentarze: [0]
Więcej >>


UWAGA !!!
Jeżeli nie masz konta, najpierw zarejestruj się w opcji "Zarejestruj konto".

Jeżeli chcesz sprawdzić kierunki, specjalności i warunki studiowania przejdź na "stronę uczelnianą"


Studia podyplomowe


Zapraszamy na studia podyplomowe


1. Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego jako języka obcego.

2. Informatyka dla zastosowań praktycznych.

3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

4.Technika i informatyka.

5.Teoria i praktyka tłumaczenia.

6. Zarządzanie w oświacie lub finansach publicznych.

7. Diagnoza lub terapia pedagogiczna.

8. Przygotowanie pedagogiczne.

9. Doradztwo zawodowe.

10. Oligofrenopedagogika z logopedią.

11. Wychowanie fizyczne.